Otázky prosím smerujte na / for more questions contact by email: ubytovanie@uniag.sk

Prosím prečítajte si  pokyny k ubytovaniu

Please read  accommodation instructions

Zvoľte si dátum / Pick a date:

Zvoľte si čas / Pick a time: