Dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia


Medical condition & travel questionnaire

Stupeň štúdia / Type of study:
Ročník /Year of study:
Prehlasujem, že som kompletne očkovaný proti COVID-19:
Hereby I declare I got completely vaccinated: Prehlasujem, že som pred menej ako 180 dňami prekonal COVID-19 potvrdený PCR testom:
Hereby I declare I overcame covid infection in the last 180 days:

Prehlasujem, že som sa za posledných 14 dní zdržiaval mimo územia SR:
Hereby I declare I have been abroad of Slovakia in the last 14 days:

Odoslaním dotazníka súhlasíte so spracovaním Vašich údajov. Viac informácií najdete na tomto odkaze

© 2021 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre